GRAFICUL SEDINTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ÎN ANUL SCOLAR 2013-2014

GRAFICUL / TEMATICA

SEDINTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ÎN ANUL SCOLAR 2013-2014

Nr

crt

UNITATEA DE CONTINUT

RESURSE

TERMEN

RESPONSABIL

 

 

 

 

1.

 

 • Aprobarea constituirii claselor, repartizarea dirigintilor/învătătorilor
 • Numirea responsabililor comisiilor metodice
 • Aprobarea transferurilor elevilor de la o scoală la alta, respectiv dintr-o clasă în alta
 • Aprobarea planului de dezvoltare a scolii
 • Propunerea unitătilor de continut pentru planul managerial al Consiliului de administratie si stabilirea tematicii pentru Consiliile Profesorale pentru anul scolar 2013-2014
 • Aprobarea unitătilor de continut pentru Planul managerial unic pe anul scolar 2013-2014
 • Stabilirea atributiilor membrilor Consiliului de Administratie
 • Aprobarea Regulamentul Intern
 • Stabilirea componentei si atributiilor comisiilor de lucru din scoală

 

 • Validarea raportului general privind analiza activitătii instructive-educative in anul scolar 2012-2013

Planul de scolarizare 2013

-2014

Resurse umane (continuitate/competentă)

ROFUIP / RI / cereri transfer

Proiectul de dezvoltare institutională

Planul managerial 2013-2014

Planul managerial educativ 2013-2014

Legea nr..1/2011 – Legea Educatiei Nationale

ROFUIP

Regulamentul Intern

Fisa postului / Analiza resp. comisii metodice

Rezultate

obtinute în anul scolar 2012-2013

Avizul Consiliul Profesoral

 

 

 

 

 

 

 

Septembrie

2013

 

Director

 

Director

 

Director

 

Grup de lucru

 

Director

 

Director/ sefi CM

 

Director /  

Coordonator CEAC

 

Coord. proiecte programe

 

 

 

 

2.

 • Avizarea statului de functii pentru personalul didactic si didactic auxiliar si supunerea spre aprobare ISJ
 • Avizarea statului de functii pentru personalul nedidactic si supunerea spre aprobare ordonatorului principal de credite
 • Elaborarea /Aprobarea Indicatorilor de performantă/Alocarea punctajului aferent fiecărui criteriu
 • din Fisa de evaluare a personalului didactic pentru anul scolar 2013-2014
 • Aprobarea calificativelor anuale pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic
 • Elaborarea fiselor si criteriilor de evaluare specifice pentru personalul didactic-auxiliar si  nedidactic, în vederea acordării calificativelor pentru anul 2012-2013
 • Aprobarea acordării burselor scolare

 

Normativ de încadrare

 

Normativ de încadrare

 

 

Rapoarte de activitate/ Fisa postului/Fise

autoevaluare-evaluare

Fisa postului

Legislatia în vigoare

PDI

 

 

Oct.

 

2013

Director / Secretar

 

 

 

 

Director / Secretar

 

 

C. acordare burse

 

 

3.

 

 • Analiza parcurgerii materiei si evaluării ritmice a elevilor

 

 • Avizarea proiectului planului de scolarizare pentru anul scolar 2014 – 2015

 

Raport CEAC / Rapoarte sintetice sefi CM

Metodologia de aprobare a cifrei de scolarizare

/ Prevederi ISJ

 

Nov.

2013

 

Director

 

Director/ C. pt curriculum

 

 

4.

 

 • Raportul privind modul de utilizare a fondurilor financiare alocate in anul bugetar 2013
 • Avizarea proiectului de buget anual si înaintarea spre aprobare Consiliului Local
 • Aprobarea planificării anuale a concediilor de odihnă

Cereri/Rapoarte depuse

Norme financiar-contabile

Legea Bugetului

Criterii individuale scrise/propuneri director

 

Decembrie 2013

 

Director/CP

 

Director/ Administrator financiar

Director

5.

 

 

 • Situatia inventarului scolii / Raportul comisiei de casare
 • Aprobarea repartitiei bugetului anual

 

Norme financiar-contabile

Ianuarie

2014

Administrator financiar

 

 

 

 

6.

 • Aprobarea transferurilor elevilor de la o scoală la alta, respectiv dintr-o clasă în alta pentru semestrul II
 • Validarea Raportului privind starea si calitatea educatiei – semestrul I
 • Aprobarea planului managerial pe semestrul II
 • Aprobarea proiectului de încadrare pentru anul scolar 2014-2015
 • Avizarea vacantării posturilor didactice

ROFUIP

Raport privind starea si calitatea educatiei –

Semestrul I

PDI

Metodologia miscării personalului didactic din

învătământul preuniversitar

Februarie

2014

Director

Presedinte de sedinta C.A.

 

Director

 

Director / secretar

 

7.

 

 

 • Aprobarea disciplinelor optionale pentru anul scolar 2014-2015

Processe-verbale de la sedintele cu parintii si tabelele cu optiunile elevilor si ale parintilor

Martie

2014

 

Comisia pentru curriculum

8.

 • Raport privind evaluarea corecta, partială si finală a activitătii fiecărui compartiment de munca si a fiecărui angajat al scolii
 • Avizarea programului de încheire festivă a anului scolar 2013-2014

Fisa postului

Mai

2014

Director

Presedinte de sedinta C.A.

 Responsabili CM

 

9.

 • Stabilirea măsurilor administrativ - gospodăresti pentru vacanta de vara
 • Stabilirea obiectivelor planului managerial pentru vacanta de vara

Program activităti administrativ

Planul managerial

Iunie

2014

Director

Presedinte de sedinta C.A.

 

                                        Aprobat in sedinta Consiliului de Administratie in sedinta din

             Director

Prof. Stanciu Marcela

Mesaj rapid


Articole postate recent

Prev Next

Proiect de dezvoltare institut…

Proiect de dezvoltare institutionala 2021 - 2025 Proiect de dezvoltare i...

Oferta educationala

Ciclul primar: · Clasa pregatitoare:  · Clasa I:  · Clasa a II...

PROGRAMUL PREGĂTIRE SUPLIMENTA…

PROGRAMUL PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ EVALUARE NAȚIONALĂ      ...

Online acum

Avem 10 vizitatori și niciun membru online